Instruktioner

anmälan till augustpriset 2023 ÖPPNAR I SLUTET AV JANUARI

anmälan till Augustpriset 2024 är öppen

31 mar

FÖRSTA DEADLINE

30 jun

ANDRA DEADLINE

15 sep

KLOCKAN 12:00 SISTA DEADLINE

Vem får anmäla böcker till Augustpriset?

Alla svenska bokförlag får anmäla sina böcker till Augustpriset. Även utländska (såsom exempelvis finska förlag) med svensk originalutgivning och försäljning i Sverige får anmäla titlar.

Vilka böcker får anmälas?

 • Boken ska vara skriven på svenska språket. Boken får alltså inte vara en översättning. Bokens originalspråk ska vara svenska.
 • Boken ska vara en originalutgåva oavsett format, innehållet får alltså inte tidigare ha varit publicerat i bokform.
 • För att få delta i Augustpriset 2024 ska boken vara utgiven mellan den 23 oktober 2023 och den 20 oktober 2024.
 • Boken måste finnas i handeln senast vecka 43, 2024.

Vilken kategori ska boken tävla i?

 • Det är det utgivande förlaget som avgör vilken kategori en bok ska tävla i.

 • Till den skönlitterära klassen ska romaner, novellsamlingar, diktsamlingar samt memoarer och essäer med skönlitterär prägel anmälas.

 • Till fackboksklassen ska fackböcker av alla slag samt biografier anmälas.

 • Till barn- och ungdomsboksklassen ska text-, fakta- och bilderböcker för barn och ungdom anmälas.

 • Självbiografier ska alltså anmälas till den skönlitterära klassen, medan biografier ska anmälas till fackboksklassen.

När är sista anmälningsdag?

Det finns tre olika deadlines. Vilken deadline som gäller avgörs av bokens utgivningsdatum, så att jurygrupperna ska kunna fördela sitt arbete jämt över året.

Om förlaget missar att anmäla en titel till den första eller andra deadlinen kan boken fortfarande anmälas, men en straffavgift om ytterligare 1100 kronor utgår. 

 • Första deadline är söndag den 31 mars. Böcker utgivna från och med 23 oktober 2023 till och med 31 mars 2024 ska då vara anmälda och skickade till Förläggareföreningens kansli.
 • Andra deadline är söndag den 30 juni. Böcker utgivna från och med 1 april till och med 30 juni ska då vara anmälda och skickade till Förläggareföreningens kansli.
 • Sista deadline är fredag den 13 september kl. 12.00. OBSERVERA KLOCKSLAGET. Då måste samtliga böcker vara levererade till Förläggareföreningens kansli. Inga undantag görs från denna regel, oavsett orsak. Böcker som inte finns i färdigt format vid denna tidpunkt måste lämnas in som korrektur senast denna tidpunkt, se mer information nedan. 

31 mar

Första deadline

30 jun

Andra deadline

13 sep

12:00 Sista deadline

Alla titlar ska skickas in i fem exemplar

Samtliga anmälda titlar ska lämnas in i tryckt format i 5 exemplar. Om titeln inte finns i färdigt format vid sista deadline den 13 september kl. 12.00 så ska den senast vid denna tidpunkt lämnas in som digitalt korrektur. Boken ska sedan lämnas in i färdigt format så snart den finns att tillgå.

E-böcker

Skicka gärna in böckerna även i digitalt format, som e-bok eller pdf, så snart de är klara. Mejla filerna till fanny.larsson@forlaggare.se. Observera att de digitala filerna dock INTE ersätter den tryckta boken. Vi behöver alltså alltid få in titlarna i tryckt format (såvida inte titeln enbart finns som e-bok).

Under juni månad är vi också tacksamma för att få in digitala versioner av titlar som kommer ut senare på sommaren eller under hösten. Då har juryerna möjlighet att läsa så mycket som möjligt under sommaren. Detta är viktigt för att juryarbetet ska kunna fördelas så bra som möjligt under året.

Hur görs anmälan?

Anmälan sker via vårt webbformulär. Efter anmälan ska anmälningsavgiften om 1100 kronor per titel betalas till Svenska Förläggareföreningens bankgiro, och 5 exemplar av var och en av de anmälda titlarna ska sändas till Förläggareföreningens kansli: 

Svenska Förläggareföreningen, Kungstensgatan 38, 113 59 Stockholm. 

Betalningen ska göras senast 15 dagar efter att anmälan skickats in. Bekräftelse på anmälan, uppgift om totalsumma, samt ett referensnummer som ska anges vid betalning skickas automatiskt per e-post efter att vi mottagit er anmälan.

Observera att anmälningsavgifter inte betalas tillbaka. Vid försenad anmälan faktureras straffavgiften om 1100 kronor. 

Nominering och Augustgala

En jury nominerar 6 titlar i varje kategori. Nomineringarna tillkännages den 21 oktober. Augustpriset delas ut den 25 november vid Augustgalan.