Statuter

Syfte och bakgrund

1994 instiftade Svenska Förläggareföreningen det Lilla Augustpriset i syfte att öka unga människors intresse för läsning och uppmuntra till eget skrivande.

Bidrag

Ungdomar i åldern 16 t.o.m. 20 år får delta i tävlingen om det Lilla Augustpriset.

Ungdomarna kan delta antingen med en novell, en essä, en diktsvit, ett debattinlägg, ett reportage eller en utredande text. Bidragen ska vara skrivna på svenska.

Bidragen får omfatta högst 22 500 tecken inklusive blanksteg och skall skickas in till föreningens kansli i digital form. Sista bidragsdag infaller i september, exakt datum bestäms av föreningens Augustgrupp och annonseras på www.augustpriset.se samt i det informationsmaterial som skickas ut till skolorna i april respektive augusti varje år.

Inskickade bidrag får inte tidigare ha varit publicerade eller ha deltagit i andra litterära tävlingar utanför skolan.

Jury

Svenska Förläggareföreningens Augustgrupp utser juryn vilken skall bestå av en svensklärare, en förläggare, en författare samt ytterligare två för uppdraget kompetenta personer. Samtliga juryledamöter väljs för ett år i taget.

Juryn tar fram finalister. Därefter får allmänheten rösta på finalisterna via webben. Allmänhetens röst utgör sammantaget en juryröst.

Vinnaren får 15 000 kr och tillkännages på den årliga stora Augustgalan i november.

Lektörer sovrar bland inskickade bidrag och överlämnar de utvalda till juryn för bedömning.