Svenska Förläggareföreningens Hederspris

Svenska Förläggareföreningens Hederspris delades ut första gången 2018. Priset annonseras under veckan innan Augustgalan, och pristagaren uppmärksammas vid galan.

Hederspriset instiftades 2018, och delas ut för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande person som genom sin gärning gjort betydande insatser av bestående värde för svensk litteratur och/eller för förlagsbranschen.

Pristagaren får som diplom ett unikt konstverk av kalligrafikonstnären Marianne Pettersson Soold.

Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2023 tilldelades Madeleine Gustafsson, för hennes oersättliga gärning som kritiker.