Bertil Falck

Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2022 tilldelades Bertil Falck, för oersättliga gärning som grundare av Bokmässan.

Motivering

Bertil Falck har outtröttligt arbetat för att skapa mötesplatser mellan författare och läsare. Han var 1985 en av initiativtagarna till det som i dag är Nordens största årliga kulturevenemang och som gjort Göteborg till Sveriges första litteraturstad: Bokmässan. Med skicklighet, entusiasm och ett varmt engagemang har han byggt en rörelse så robust att den stått emot såväl bojkotter som en pandemi. Bertil Falcks storhet är att han genom åren hållit fast vid ett ambitiöst seminarieprogram med litterär höjd och kombinerat det med en stor kommersiell bredd. Litteraturen är inget utan mötet med läsarna och Bertil Falck har under mer än tre decennier välkomnat alla sorters bokälskare till en inspirerande, engagerande och bildande folkfest.

»Det här är en laginsats. De som jobbat på Bokmässan under min tid och senare har jobbat hängivet!«

Bertil Falck
Play Video