Jan Stolpe

Jan Stolpe tilldelades Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2019, för sin omfattande och omistliga översättargärning.

Jan Stolpe har under många år varit en av Sveriges främsta översättare. Hans arbete har klätt många franska och grekiska klassiker i en svensk språkdräkt och tillgängliggjort dem för de svenskspråkiga läsarna.

”Jan Stolpe är en av de främsta, jag skulle nästan vilja säga den främsta översättaren i vår generation, eller i vår livstid”, säger Stephen Farran Lee. ”Utan honom, ingen kunskap om Montaigne, utan honom – vad hade vi begripit av Platon idag?”

Motivering

Det finns få översättare i Sverige som kan mäta sig med Jan Stolpe, när det gäller bredd och precision. Hans klassikeröversättningar har blivit klassiker i sig: Platon, Aristoteles, Montaigne. Liksom Montaigne är Stolpe en man i rörelse, på färd mellan det antika och nuet, en utforskare med fördomsfri och nyfiken blick. De översättningar han gjort av samtida författare präglas av samma noggrannhet, lätta handlag och språkliga fantasirikedom. Det har sagts att först när en bok blir överförd till ett annat språk når den sin fulla mognad. Bättre kan Jan Stolpes gärning inte sammanfattas.

»Det är snart sextio år sedan min första översättning kom ut, men ännu har jag inte tröttnat.«

Jan Stolpe
Play Video