Madeleine Gustafsson

Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2023 tilldelades Madeleine Gustafsson, för hennes kritikergärning.

Motivering

Madeleine Gustafsson har som en av de senaste decenniernas mest inflytelserika litteraturkritiker öppnat nya dörrar till läsandet. Hennes kritikergärning vittnar om en lyhördhet för textens tilltal och språkets minsta skiftningar och framför allt en nödvändig ödmjukhet inför det litterära verket. Med sin nyfikenhet, sitt allvar och sin munterhet är hon en förebild för senare generationers kritiker. Hon har också som översättare medverkat till att viktiga författarskap som Marguerite Duras, Patrick Modiano, Herta Müller och Marcel Proust nått en svensk publik. Med en kombination av lätthet, bildning och stilistisk exakthet bildar hennes kritiker- och översättarvärv skola i konsten att komma det litterära verket riktigt nära.
Play Video