Per I. Gedin

Per I. Gedin tilldelades Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2020 för sin stora betydelse för den svenska bokbranschen.

Per I. Gedin började sin bana på Albert Bonniers Förlag och Bokklubben Svalan på 50-talet och har sedan dess varit verksam som förläggare och författare, samt varit drivande i bokbranschens utveckling. 1990–1993 var Per I. Gedin ordförande för Svenska Förläggareföreningen.

”Han har ju varit med i bokbranschen så länge”, säger Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. ”Och överallt där man tittar förlagshistoriskt på vad som har hänt i Sverige, alla viktiga saker under efterkrigstiden – där har han varit med, och han har ofta varit pådrivande.”

Motivering

Per I. Gedin har en obändig tro på boken, förlagen och läsarna. Som framgångsrik och litterärt sensibel bokförläggare, debattör och branschpionjär har han under sju verksamma decennier kommit att bli en litteratursveriges nestor. Han har omdanat den svenska bokmarknaden med initiativ som kvalitetspocketen, den moderna bokklubben, branschstatistiken och Augustpriset. Till allt detta kommer hans gärning som författare av verk om bokmarknaden, förlagsvärlden, samt konst- och litteraturhistoria. Med sitt outtröttliga arbete har Per I. Gedin vitaliserat och berikat den svenska bokbranschen.

»Finare utmärkelse än att få den
från sina kollegor kan jag inte tänka mig.«

Per I. Gedin
Play Video