Pristagare och nominerade

Vinnare 2000

ÅRETS SVENSKA
BARN OCH UNGDOMSBOK

Gittan och gråvargarna
Pija Lindenbaum
Rabén & Sjögren

ÅRETS SVENSKA
SKÖNLITTERÄRA BOK

Populärmusik från Vittula
Mikael Niemi
Norstedts

ÅRETS SVENSKA
FACKBOK

Stora döden
Dick Harrison
Ordfront Förlag

Nominerade 2000

ÅRETS SVENSKA BARN- OCH UNGDOMSBOK
Sång till en fjäril
Maria Küchen
Natur & Kultur
Gittan och gråvargarna
Pija Lindenbaum
Rabén & Sjögren
Jag och Stig gräver en grop
Eva Lindström
Alfabeta Bokförlag
Morbror Kwesis vålnad
Janne Lundström
Natur & Kultur
Ett annat sätt att vara ung
Per Nilsson
Rabén & Sjögren
Den svarta fiolen
Ulf Stark
Anna Höglund
Alfabeta Bokförlag

Nominerade 2000

ÅRETS SVENSKA SKÖNLITTERÄRA BOK
Världen efter kommunismen
Göran Greider
Albert Bonniers Förlag
Den älskvärde
Carola Hansson
Norstedts
I den Röda Damens slott
Lars Jakobsson
Albert Bonniers Förlag
Tio syskon i en ömtålig berättelse
Kerstin Strandberg
Albert Bonniers Förlag
Populärmusik från Vittula
Mikael Niemi
Norstedts
Hässja
Åke Smedberg
Albert Bonniers Förlag

Nominerade 2000

ÅRETS SVENSKA FACKBOK
Psykoser
Johan Cullberg
Natur & Kultur
Den oövervinnerlige
Peter Englund
Bokförlaget Atlantis
Stora döden
Dick Harrison
Ordfront Förlag
Liv och död i antikens Rom
Dominic Ingemark
Historiska Media
Musikens myter
Camilla Lundberg
Wahlström & Widstrand
Savannliv
Staffan Ulfstrand
Carlssons Bokförlag