Pristagare och nominerade

Vinnare 2005

ÅRETS SVENSKA
BARN OCH UNGDOMSBOK

Eddie Bolander & jag
Katarina Strömgård
Rabén & Sjögren

ÅRETS SVENSKA
SKÖNLITTERÄRA BOK

Den amerikanska flickan
Monika Fagerholm
Albert Bonniers Förlag

ÅRETS SVENSKA
FACKBOK

Ninas resa
Lena Einhorn
Bokförlaget Prisma

Nominerade 2005

ÅRETS SVENSKA BARN- OCH UNGDOMSBOK
Gummi-Lisa hittar hem
Anna Bengtsson
Alfabeta Bokförlag
Näktergalens sång
Stefan Casta
Bokförlaget Opal
Samurajsommar
Åke Edwardson
Rabén & Sjögren
Dollans dagis
Barbro Lindgren
Eriksson & Lindgren Bokförlag
Eddie Bolander & jag
Katarina Strömgård
Rabén & Sjögren
Vem är arg?
Stina Wirsén
Bonnier Carlsen

Nominerade 2005

ÅRETS SVENSKA SKÖNLITTERÄRA BOK
I min ungdom speglade jag mig ofta
Per Gunnar Evander
Albert Bonniers Förlag
Den amerikanska flickan
Monika Fagerholm
Albert Bonniers Förlag
Simone de Beauvoirs hjärta
Ann-Marie Ljungberg
Alfabeta Bokförlag
skymning: gryning
Lotta Lotass
Albert Bonniers Förlag
Job
Kristian Lundberg
Brutus Östlings Bokförlag Symposion
Gangsters
Klas Östergren
Albert Bonniers Förlag

Nominerade 2005

ÅRETS SVENSKA FACKBOK
Den nya kvinnostaden
Nina Burton
Albert Bonniers Förlag
Ninas resa
Lena Einhorn
Bokförlaget Prisma
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
Martin Holmér
ArtDatabanken SLU
I barnets hjärna
Hugo Lagercrantz
Albert Bonniers Förlag
Americanos
Magnus Linton
Bokförlaget Atlas
Stockholm 1851
Thomas Von Vegesack
Norstedts